Školní metodik prevence

Funkci školního metodika prevence zastává Mgr. Kateřina Pontová, ředitelka školy. Původně vystudovala učitelství pro ZŠ a SŠ obor český jazyk - pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Doplňující kvalifikační studium pro školní metodiky prevence úspěšně absolvovala na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze v roce 2012.

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s poradenskými centry, především s PPP v Písku. Cíle preventivní péče jsou zakotveny v Minimálním preventivním programu školy. Jejich naplnění je každoročně vyhodnocováno ve výroční zprávě. Schůzku se školním metodikem prevence je možné domluvit kdykoli po telefonické nebo osobní konzultaci.

V malém kolektivu naší školy se málokdy setkáváme s problémy, které bychom museli naléhavě řešit, zaměřujeme se především na primární prevenci patologických sociálních jevů a snažíme se usnadnit přechod našim žákům na novou školu. Preventivní aktivity si připravujeme především sami a vycházíme vždy z aktuálních potřeb. Důraz klademe na vřelé vztahy mezi všemi a na rozvoj kladného a ohleduplného vztahu k obci a jejímu okolí.

 
03.11.2018 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru