zsorlik@seznam.cz     +420 382 275 109       

Historie školy v obci Orlík nad Vltavou

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Tradice školního vzdělávání v obci Orlík nad Vltavou sahá hluboko do historie. V kronikách je doloženo, že do roku 1789 existovala ve Starém Sedle farní škola s jednou učebnou, která sloužila současně jako učitelovo bydliště. Když počet školáků přesáhl 150, byla škola stavebně upravena a rozšířena.

Roku 1928 byla původní budova staré školy zbourána a na přístavbu z šedesátých let 19.st. navázala nová budova. Škola se tak rozšířila na 5 tříd. Mezi roky 1960 – 1992 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a byla vystavěna nová školní kuchyně a jídelna, neboť se nepodařilo najít místo ani prostředky na budovu novou.

Od počátku nového století dětí v obci i v okolí ubývá. V roce 2004 byl zrušen druhý stupeň ZŠ a dojíždějící děti se začínají stále více orientovat na plně organizované základní školy ve větších obcích.

Úkolem dnešní dvojtřídní školy je, aby přesvědčila rodiče, děti i široké okolí o svých kvalitách a výhodách malého kolektivu, který má uprostřed krásné přírody, obklopen význačnými kulturními památkami, obrovský potenciál pro nevšední a zábavné objevování světa.

Současnost

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo k povinnému základnímu vzdělávání 11 žáků 1.,3.,4. a 5. třídy, mateřskou školu navštěvuje 14 dětí ve věku 2 – 6 let.

Škola má tedy bohužel i letos udělenu výjimku z počtu žáků. Funkci ředitelky školy zastává od srpna nově Mgr. Kateřina Pontová. Škola disponuje jedním pedagogickým asistentem.

 

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou  

Nahoru