Provoz a vnitřní režim v ŠJ

Provoz ŠJ je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení

· Provozní doba ŠJ Orlík nad Vltavou                                                       6:00 – 14:00 hodin

   Výdej jídel externím strávníkům                                                            10:30 – 11:00 hodin                            

· Stravování dětí, žáků a zaměstnanců ŠJ Orlík nad Vltavou               11:15 – 12:30 hodin

 

 

Sazby stravného za jedno odebrané jídlo včetně pitného režimu jsou stanoveny takto:

Přesnídávka………….8,- Kč

Oběd……………………29,- Kč

Svačina……………......7,- Kč                                                  

ZŠ 7-10 let                                                                          ZŠ 11-14 let

Přesnídávka ………8,- Kč                                                    Přesnídávka………8,- Kč

Oběd………………..34,- Kč                                                   Oběd………………..37,- Kč

 

Zaměstnanci

Oběd …………..…...45,- Kč

 

Externí strávníci

Oběd……………… 77,- Kč

 

 
01.09.2023 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru